top of page

דוגמה של סרט מגניב לכבוד חגיגת 30 לחבורה:

דוגמה של סרט משגע לכבוד חגיגת 30 לחבורה:

אתגר השבוע 

השבוע: סרטים!

 

צילמו סרט קצר מאד (מומלץ 5-10  שניות) בנושא ״שלושים שנה לחבורת תל-אביב.״ שחררו את הספילברג הפנימי!  הבמאים הטובים ביותר יקבלו פרסים יקרי ערך, פלוס פגישה אישית עם הבמאי הנודע, מרטין סקורסזה!

את הסרטים אפשר לשלוח ל havurattelaviv30@gmail.com

או לסוזן 0509025304

לא יודעים איך? העזרו בילדים!

 

חידון השבוע 

השבוע: חידות מילים

 

 

 

תשובות לחידון מס 3:

אנגרמות!

 

מה? חידה קלה! יעלה גבורה

קהילה חמה בעיר הגדולה

 

בי זן סקוטי

זבוטינסקי

 

הללויה! במקרה הגעה יחד!

קהילה חמה בעיר הגדולה

 

מה גילה? יצירה נס!

גמנסיה הרצליה

 

אתר חביבות לב

חבורת תל אביב

תשובות לחידון מס 2: 

חידון הסטוריה:

 

החבורה נוסדה בשנת תשמ"ה.  איזה מהאירועים הבאים לא התרחש בשנת תשמ"ה?

 

ראשוני העולים במבצע משה מגיעים ארצה מאתיופיה

האומן מארק שאגאל נפטר

נתן שרנסקי שוחרר ונחת בישראל     

הטלוויזיה הישראלית בערבית זכתה בפרס ישראל על "תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה"

 

למשך כעשר שנים, חבורת ת"א נפגשה מידי שבוע במשרדים של אירגון בשם AACI.  מה פירוש ראשי תיבות אלה?

 

Association of American Conservatives in Israel

Association of Americans and Canadians in Israel

Allied Architecture Corporation, Inc.

Association of Armenian Christians in Israel

 

למעלה מ-15 שנה, חבורת ת"א נפגשת בגמנסיה הרצליה. מי מבין הבאים לא למד בגמנסיה?

 

בר רפאלי

נתן אלתרמן

יאיר לפיד

נחום גוטמן

 

איזה מן הביטויים הבאים אינו שווה ערך בגימטרייה לשם "חבורת תל אביב"?

 

עושה שלום במרומיו

גאולת כלל ישראל

התאחדות הקבלנים

אני ואתה נשנה את העולם

 

חבורת ת"א משוייכת לתנועה המסורית בישראל.  מתי באיפה נוסדה הקהילה המסורתית הראשונה בארץ ישראל?

 

1936 בירושלים

1956 בכפר סבא

1947 בחיפה

1960 ברעננה

 

נולדו בחבורה מספר זוגות של ילדים תאומים. מה הסבירות שייולדו לאשה הרה תאומים?

 

1 מתוך 10

1 מתוך 30

1 מתוך 100

1 מתוך 1000

 

איזה מין המפלגות הבאות לא יוצגה בכנסת כשחבורת תל-אביב נוסדה בשנת תשמ"ה?

 

ש"ס

שינוי

מרצ

כ"ך

אומץ

תמ"י

הרשימה המתקדמת לשלום

 

תשובות לחידון מס 1: 

חברו בין החברים לבין שנת השתתפותם לחבורה:

 

1984  מרילין 

1985 צרילי 

1987 בקי 

1990 אליחנדרו 

1993 לינדה 

1999 איציק

2000 דורית 

2007 נעמי

2011 ברטה

 

ורות ב2006!

bottom of page