top of page

חבורת תל אביב נוסדה ב-1984 על מנת ליצור בית כנסת שוויוני ופלורליסטי שיהיה פתוח לכולם. במשך השנים, בנינו קהילה דינמית שמעניקה משמעות רוחנית וערכית לחיינו דרך המסורת היהודית. נשים וגברים שותפים שווים בחיי הקהילה ואנו פעולים לספק חוויה יהודית עשירה למבוגרים ולילדים כאחד. 

 

הפעילות השוטפת שלנו כוללת תפילות בשבתות וחגים, ארוחות משותפות, פעילויות מיוחדות לחגים, חוגי לימוד, התגייסות למטרות צדקה וציון אירועי מעגל-החיים. 

 

ילדינו משתלבים בחיי הקהילה ונהנים ממגוון פעילויות גם במפגשים של הקהילה וגם כפעילים בנוע״ם, תנועת הנוער של התנועה המסורתית.

bottom of page