top of page
חבורת תל אביב יוצאת לדרך עם פרויקט התנדבות בעמותת סקולהאוס

על עמותת סקולהאוס:

סקולהאוס (The Schoolhouse) הוקם ב-2012 כתגובה לרצון מתגבר בקרב אוכלוסיית הפליטים האפריקאים בישראל ללמוד. מתוך הסיטואציות הכי הישרדותיות כל מה שרצו זה ללמוד, להשכיל ולרכוש ידע.

בסקולהאוס, אנו מסייעים לפליטים, מבקשי מקלט ואנשים במציאות הגירה משתנה לחולל שינוי חיובי בחייהם באמצעות רכישת השכלה, ידע ומיומנויות פרקטיות. אנו שותפים לאמונה שכלים אלה הם מפתח חשוב לשינויים ממשיים ולפתיחת הזדמנויות בחייהם האישיים, בקרב הקהילות שלהם וחזרה במדינות מוצאם. 

אנחנו עושים זאת על ידי הקמת מסגרות לימוד שמותאמות לאוכלוסייה וצרכיה הייחודיים ועל ידי פיתוח גישות הוראה וחומרי לימוד אשר רלוונטיים לחייהם של התלמידים. 

 

כ-200 תלמידים לומדים בסקולהאוס כל שנה.

התכנית בדרום תל אביב מתקיימת במכללת "מנשר לאמנות", ותכנית מיוחדת בנגב עבור משתתפים ממתקן חולות מתקיימת ב"ניצנה כפר חינוך".

ולהלן סיכום הדרכים בהן ניתן להשתלב- 

1. כעוזר הוראה בכיתה או עזרה לימודית אחד-על אחד עם תלמידים. 

מחויבות לפעם בשבוע במהלך סמסטר. 

2. שיחה או הרצאה חד-פעמית על נושא מעשיר / ידע פרקטי  

3. ייעוץ בניהול עמותה - ע"פ צורך (שאלות / מפגש עם חברי ועד המנהל)

4. הצטרפות כחבר/ת ועדת ביקורת (ביקורת הדוחות הכספיים ש העמותה)

5. כתיבת כתבה או כל דרך שיכולה להביא חשיפה

6. גיוס כספים - בארגון חוג בית, אירוע התרמה, או חיבור עם תורמים פוטנציאלים.

 

bottom of page