חבורת תל אביב היא עמותה רשומה ללא כוונות רווח ומתקיימת מדמי חבר ומתרומות בלבד!

כל תרומה עוזרת לנו לקיים את החבורה ופעילותה

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון: 

בנק הבנלאומי הראשון 

סניף 101 כיכר רבין תל אביב

לפקודת חבורת תל אביב 

מספר חשבון 409/204641

ניתן לשלוח שק לחבורת תל אביב לכתובת:

איציק אלבק

רח׳ עמל 19 דירה 1

גבעתיים 53326 

We support ourselves only through membership dues and donations 

We will gratefully accept donations:

Via direct deposit to Havurat Tel Aviv

Bank HaBenLeumi HaRishon

Branch number 101 (Rabin Square)

Account number 409/204641

Or send a check payable to Havurat Tel Aviv to: 

Itsik Albek

Rechov Amal 19, apartment 1

Givatayim 53326