חבורת תל אביב היא עמותה רשומה ללא כוונות רווח ומתקיימת מדמי חבר ומתרומות בלבד!

כל תרומה עוזרת לנו לקיים את החבורה ופעילותה

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון: 

בנק הבנלאומי הראשון 

סניף 093 כיכר המדינה תל אביב

לפקודת חבורת תל אביב 

מספר חשבון 13854

ניתן לשלוח שק לחבורת תל אביב לכתובת:

איציק אלבק

רח׳ עמל 19 דירה 1

גבעתיים 53326 

We support ourselves only through membership dues and donations.

We will gratefully accept donations:

Via direct deposit to Havurat Tel Aviv

Bank HaBenLeumi HaRishon

Branch number 093 Kikar haMedina

Account number 13854

Or send a check payable to Havurat Tel Aviv to: 

Itsik Albek

Rechov Amal 19, apartment 1

Givatayim 53326