top of page

שמחת תורה

 
ערב שמחת תורה יום א׳, 4 באוקטובר
18:00   תפילת ערבית עם הקפות, שירה, ריקוד             
שמחת תורה  יום ב׳, 5 באוקטובר
9:00     שחרית 
10:30    סדר קריאת התורה
            הקפות
            עליה לתורה לכולם
11:30    יזכור
bottom of page