top of page

הנה לוחות הזמנים של תיקוני ליל שבועות המרכזיים בעיר. ההֶצֵּעַ מרהיב: מטובי ההוגות והוגים, פוליטיקאיות ופוליטיקאים, נשות ואנשי תקשורת, מרצות ומצרים, ומוזיקאיות ומוזיקאים. 

roberto.jpg
bina.jpg
beit daniel.jpg
yakar.jpg
bottom of page